ПАРТНЕРСЬКА УГОДА

Ця Партнерська угода («Угода») містить положення й умови роботи між https://lgaming.networkКомпанія» або «Партнерська програма», або «Партнерська мережа», або «Lgaming») і Вами («Партнер»), що подає заявку на участь у Партнерській програмі Lgaming. Умови, викладені в цій Угоді, застосовуються до Вашої участі в партнерській програмі, доступній за адресою https://lgaming.network. Подаючи заявку через https://lgaming.network, Ви підтверджуєте свою явну згоду з усіма умовами цієї Угоди. Подаючи заявку на участь у Партнерській програмі, Ви підтверджуєте та визнаєте, що ознайомилися з даною Угодою в повному обсязі та погоджуєтеся бути пов’язаними всіма її умовами. Якщо Ви не погоджуєтеся бути пов’язаними цією Угодою, Вам слід утриматися від подання заявки на участь у Партнерській програмі. Якщо фізична особа переглядає цю Угоду від імені юридичної особи, подаючи в такий спосіб заявку, така фізична особа заявляє, що в неї є законні права та повноваження пов’язувати цю юридичну особу цією Угодою.

1. Термінологія

Виплата — сума, що підлягає виплаті Партнеру з внутрішнього рахунку Партнерської програми в зовнішню платіжну систему Партнера відповідно до узгодженої моделі оплати. Винагорода — грошові кошти, отримані Партнером як комісія від прибутку із залучених ним Клієнтів. Клієнт — кінцевий споживач, фізична особа, яка досягла віку 18 років і пройшла реєстрацію за посиланням Партнера. Модель оплати — оплата за певний результат розміщення рекламних матеріалів Партнером у мережі Інтернет. CPA — (cost per action) модель оплати, за якої Партнер отримує виплату за конкретну дію, передбачену Угодою. KPI — умови, позначені Рекламодавцем, під час виконанні яких Лід буде оплачено. Revenue Share чи Revshare — модель оплати, за якої Рекламодавець ділиться прибутком, отриманим від продажу Об’єкта реклами. Офер — означає правила й умови (включно з обмеженнями та винагородами залежно від тарифу та моделі оплати), які в сукупності визначають інформацію Рекламодавця, що розміщується Партнером(-ами) з метою просування продукту в мережі Інтернет. Партнер — вебмайстер (фізична чи юридична особа), який є учасником Партнерської програми та здійснює залучення нових клієнтів. Партнерська програма — вид співробітництва між https://lgaming.network і Партнером, відповідно до базових умов, які викладені нижче та вважаються прийнятими Партнером із моменту його реєстрації в Партнерській Програмі Продукт, Об’єкт реклами — товар, послуга, проєкт, засіб індивідуалізації Рекламодавця (виробника, продавця й інших осіб/об’єктів), увагу яких передбачається привернути такою рекламою в мережі Інтернет. Реклама — інформація, що поширюється через Інтернет, містить рекламні матеріали, адресована невизначеному колу осіб і спрямована на привернення уваги до Об’єкта реклами, формування та підтримання інтересу до нього, а також його просування на ринку. Рекламні матеріали — інструменти, що використовуються Партнером для просування Продукту в мережі Інтернет. Трафік — сукупність Клієнтів, які прийшли внаслідок розміщення Партнером рекламних матеріалів у мережі Інтернет.

2. Основні положення

За цією Угодою, Партнер, використовуючи ресурси Партнерської програми, вчиняє дії, спрямовані на пошук і залучення Клієнтів, й отримує виплату в розмірі та в порядку, передбаченому цією Угодою.

3. Права й обов’язки сторін

3.1. Обов’язки Партнера: 3.1.1. Здійснювати пошук Клієнтів, які відповідають вимогам Компанії (або рекламодавця), виявляти зацікавленість Клієнтів, інформувати про результат у спосіб, передбачений Угодою. 3.1.2. У разі пред’явлення третіми особами претензій до Компанії, пов’язаних з діяльністю Партнера, Партнер зобов’язується самостійно врегулювати всі претензії таких осіб. 3.1.3. Партнер зобов’язується суворо зберігати свої дані (логін і пароль) для доступу до свого особистого кабінету та створити необхідні умови для захисту цієї інформації. 3.1.4. У разі виявлення ситуацій або осіб, які порушують законні права Компанії чи ведуть діяльність із метою зашкодити інтересам Компанії, повідомляти Компанію та надавати можливу співпрацю для захисту Компанії. 3.1.5. Партнер зобов’язується забезпечити відповідність здійснюваної діяльності законодавству країни свого проживання/ведення діяльності. 3.2. Партнер має право: 3.2.1. Отримувати винагороду та виплати відповідно до умов цієї Угоди. 3.3. Партнеру заборонено: 3.3.1. Використовувати агресивну чи образливу манеру спілкування, ненормативну лексику та погрози щодо співробітників Компанії, адміністрації та служби підтримки Партнерської програми. У разі недотримання цього пункту правил Компанія має право припинити листування з даним Партнером, відмовити в співпраці з подальшим анулюванням рахунку та блокуванням партнерського акаунта. 3.3.2. Використовувати кукі стафінг: - відкриття інтернет-сайту Продукту в iframe з нульовим розміром, а також у невидимій зоні; - установлення тегів, кукі скриптів й інших подібних маніпуляцій. Якщо ці правила не будуть дотримані Партнером, його особистий рахунок може бути анульовано та заблоковано. 3.3.3. Реєстрація Клієнта обмежена до однієї на людину, сім’ю, IP, пристрій, електронну адресу чи платіжні реквізити. Партнеру заборонено реєструвати власний акаунт у рекламодавця через своє реферальне посилання чи промокод, а також вступати в змову з Клієнтами. У разі виявлення подібних джерел трафіку, рахунки Партнера в Партнерській програмі та на інтернет-сайті рекламодавця можуть бути анульовані та заблоковані. 3.3.4. Учасникам Партнерської програми заборонено мати два й більше партнерських акаунтів, а також реєструватися як субпартнер. У разі порушення цього пункту Партнерська програма має право припинити співпрацю з Партнером із подальшим анулюванням рахунку та блокуванням партнерського акаунта. 3.3.5. Якщо у Партнера виникла потреба в оперуванні двома й більше акаунтами в Партнерській програмі, то Партнер зобов’язується поставити до відома адміністрацію та надати об’єктивні обґрунтування подібної необхідності. 3.3.6. Інформація, надана адміністрацією та службою підтримки Партнерської програми є конфіденційною інформацією. Учаснику Партнерської програми заборонено розголошувати цю інформацію третім особам. У разі порушень Партнерська програма має право припинити співпрацю з Партнером із подальшим анулюванням рахунку та блокуванням партнерського акаунта. 3.4. Компанія зобов’язана: 3.4.1. Своєчасно здійснювати винагороду виплату Партнеру, відповідно до умов цієї Угоди. 3.4.2. Надавати Партнеру інструкції та рекомендації щодо виконання обов’язків, які є предметом цієї Угоди. 3.5. Компанія має право: 3.5.1. Компанія залишає за собою право запитувати в Партнера джерела трафіку й іншу інформацію, яка використовується для просування Продукту. Якщо Партнер відмовляється надати ці джерела, то Партнерська програма має право відмовити Партнеру в співпраці. 3.5.2. Компанія залишає за собою право призупиняти виплати Партнеру, якщо в адміністрації Партнерської програми є підстави вважати, що Партнер порушив положення Угоди. Виплати можуть бути припинені до з’ясування обставин. У разі виявлення порушень умов співпраці Компанія має право заблокувати акаунт Партнера без попереднього повідомлення. 3.5.3. Партнерська програма залишає за собою право в односторонньому порядку вносити будь-які зміни, доповнення чи коригування до цієї Угоди без попереднього повідомлення Партнера. Будь-які зміни чи правки набувають чинності негайно після публікації на Сайті. Партнерська програма може, але не зобов’язана повідомляти Партнера про такі зміни. Партнер несе відповідальність за регулярну перевірку цієї Угоди та Сайту щодо змін. Продовження участі в Партнерській програмі після публікації змін означає прийняття Партнером нової редакції Угоди. Чинною Угодою є версія, яка опублікована на сайті Партнерської Програми

4. Умови роботи, розрахунок виплати

4.1. За умови дотримання положень Угоди, Партнеру здійснюється виплата, згідно з моделлю оплати, передбаченою в цій Угоді. 4.2. Винагорода Партнера формується за рахунок частки від чистого доходу Продукту, отриманого від Клієнтів, приведених даним Партнером. Відсоток доходу Партнера залежить від офера, персонального тарифу та Продукту. 4.3. Крім належної йому обумовленої винагороди, Партнер не має права на відшкодування йому витрат, понесених на використання сторонніх служб, програм або послуг, навіть якщо ці витрати були пов’язані з його рекламною діяльністю в рамках Партнерської програми. 4.4. Перед початком роботи в Партнерській програмі за моделлю CPA Партнеру необхідно звернутися до менеджера Партнерської програми для підключення цієї моделі оплати. 4.5. У разі встановлення умов співпраці за моделлю CPA враховуються дії й інші показники залучених Клієнтів. Зміна будь-яких показників може спричинити за собою зміни умов співпраці. 4.6. Під час співпраці за моделлю CPA не оплачуються Клієнти, які вже були зафіксовані як клієнти раніше. Конверсії, які отримали статус мультиакаунта внаслідок перевірки, відхиляються. 4.7. За високих відхилень трафіку від KPI офера в індивідуальному порядку Партнера може бути збільшений термін перевірки трафіку (Hold). У разі довгої неактивності залучених Клієнтів, Партнерська програма залишає за собою право не оплачувати дані кваліфікації. 4.8. Клієнти, які пройшли KPI, можуть бути не оплачені в таких випадках: - зазначення в креативах мінімальної суми депозиту; - використання мотивованого трафіку (кешбек за поповнення чи винагорода за поповнення); - обман і введення користувачів в оману; - видалення посилання з додатка, для якого закуповувався трафік; - виявлення технічних проблем у додатку, за відсутності на старті аналізу з боку QA-відділу партнерської програми; - виявлення шахрайських дій; - недостовірні відомості про використовувані джерела трафіку; - високий churn rate; - запуск рекламної кампанії без узгодження з менеджером. 4.9. Методика аналізу показників трафіку та їхній детальний склад є частиною системи антифроду, і не можуть бути розкриті третім особам. Трафік, який не пройшов антифрод перевірку, не оплачується. За виявлені порушення акаунт Партнера може бути анульовано чи заблоковано, включно з балансом, без права на виплату. 4.10. Компанія надає унікальні рекламні матеріали, зокрема посилання. Кожен Партнер самостійно перевіряє працездатність своїх посилань і коректність відображення додаткових параметрів у своєму особистому кабінеті. Партнерська програма не зможе відстежувати Клієнтів, на які посилається Партнер, якщо їхні посилання неактивні.

5. Прикінцеві положення

5.1. Листування й особисте спілкування з адміністрацією чи службою підтримки Партнерської програми вважається закритою інформацією. Учасникам Партнерської програми забороняється надання та доведення до загального відома, публічний показ без погодження з Партнерською програмою, надання третім особам можливості переглянути/прослухати закриту інформацію (або її фрагменти). У разі порушення цього правила Партнерська програма залишає за собою право припинити співпрацю з подальшим блокуванням облікового запису й анулюванням партнерського балансу. За порушення положень Угоди Партнерська програма залишає за собою право на закриття особистого рахунку Партнера в Партнерській програмі без подальшої виплати грошових коштів і пояснення причин блокування. 5.2. Будь-яка зі сторін може розірвати цю Угоду в будь-який час через надсилання відповідного повідомлення іншій Стороні. 5.3. Усі суперечки Сторони намагаються врегулювати через переговори та листування. Звернення Партнера приймаються Партнерською програмою до розгляду тільки в письмовому вигляді й у строк не пізніше трьох календарних днів із дати виникнення спірної ситуації. 5.4. Усі звернення мають бути надіслані на електронну адресу Партнерської програми: [email protected] 5.5. Максимальний строк розгляду звернень, надісланих Партнером, становить 15–20 робочих днів. 5.6. Якщо виникла спірна ситуація, не прописана в цій Угоді, Компанія залишає за собою право винести рішення на власний розсуд. 5.7. Усі звернення Партнера вважаються офіційними та розглядаються як звернення в письмовому вигляді/формі, за допомогою електронної пошти за адресами відповідних служб. Звернення не вважаються письмовими, здійснені за допомогою програм онлайн-комунікаторів: Телеграм й інших месенджерів. 5.8. Звернення Партнера має містити: Прізвище та ім’я; Email; дата та час виникнення спірної ситуації; суть звернення. 5.9. Компанія має право відмовити в розгляді звернення у випадках: - якщо звернення містить нецензурну лексику та/чи образи на адресу Компанії або її співробітників; - якщо звернення містить погрози на адресу Партнерської програми або її співробітників; - якщо як аргументація Партнера використовується загроза очорнення іміджу Партнерської програми в соціальних мережах й інших ресурсах. У разі виникнення розбіжностей щодо операцій або стану рахунку Партнера, Сторони розглядають протоколи операцій Партнера на підставі даних Партнерської програми. 5.10. У разі порушення Партнером будь-якого з пунктів, перелічених вище, Компанія залишає за собою право відмовити у співпраці Партнеру. Цю Угоду було востаннє переглянуто 02.02.2024.