ПРАВИЛА ПАРТНЕРСЬКОЇ МЕРЕЖІ

У цьому документі визначаються основні принципи, умови та способи допустимого використання Програмного продукту й участі в Партнерській мережі («Партнерській програмі», «Lgaming») (далі — Правила). Учасник Партнерської мережі, приймаючи ці Правила, підтверджує, що ознайомився з текстом цих Правил, а також те, що положення й умови цих Правил зрозумілі й Учасник Партнерської мережі з ними згоден. Компанія має право в односторонньому порядку в будь-який час і без попереднього повідомлення Партнерів змінювати ці Правила, окремі правила Партнерських програм, інші обов’язкові документи, які є складовими умови використання Партнерської мережі. Будь-які зміни набувають чинності з моменту їхньої публікації, якщо інше не передбачено в тексті змін.

1. Основні визначення

Особистий кабінет, Партнерський акаунт — розділ інтерфейсу Програмного продукту, що містить візуальне відображення його функціонала та реалізує можливість здійснення певних дій Партнерами для здійснення співпраці в рамках Партнерської мережі. Модель оплати — оплата за певний результат розміщення рекламних матеріалів Партнером у мережі Інтернет. Офер — означає правила й умови (включно з обмеженнями та винагородами залежно від тарифу та моделі оплати), які в сукупності визначають інформацію, що розміщується Партнером(-ами) з метою просування продукту в мережі Інтернет. Партнерська мережа — форма ділової співпраці між https://lgaming.network і Партнерами, спрямована на просування Партнерами в Інтернеті товарів і/або послуг Рекламодавців. Партнери, Вебмайстри — юридичні чи фізичні особи, які досягли віку 18 років, авторизовані учасники Партнерської мережі, які здійснюють рекламне чи інше просування продукту Рекламодавців. Програмний продукт — сукупність інформаційних, програмних і технічних засобів, доступ до яких надається на https://lgaming.network і/або через відповідний мобільний додаток для: - отримання програмних рішень й інструментів для оцінки ефективності надання послуг і підвищення ефективності монетизації інтернет-ресурсів (проєктів) Партнера, задіяних у рамках Партнерської мережі; - отримання довідкової інформації про Рекламодавців і можливості монетизації інтернет-проєктів Партнерів; - отримання статистики Партнера про результати залучення Цільових Дій для розрахунку обсягу та вартості послуг Партнера; - реєстрації в Партнерській мережі й отримання доступу до Особистого кабінету Партнера, доступу до Інструментів просування Партнерських програм. Рекламні матеріали — інструменти, що використовуються Партнером для просування Продукту в мережі Інтернет. Рекламодавці — юридичні чи фізичні особи, які досягли віку 18 років, або Партнерська Мережа, що пропонують рекламувати та просувати свої товари та/чи послуги (Продукт, Об’єкт реклами) через надання рекламних матеріалів у мережі Інтернет. Трафік — сукупність Клієнтів, які прийшли внаслідок розміщення Партнером рекламних матеріалів у мережі Інтернет. Послуги Партнера — послуги із залучення трафіку, тобто із залучення інтернет-користувачів до вчинення Цільової Дії — придбання товарів і/або послуг Рекламодавців і третіх осіб за допомогою Програмного продукту та сервісів Партнерської програми, які надаються Партнером на оплатній основі. Цільова Дія (Лід) — дія кінцевого користувача (клієнта), що визнається цільовою в рамках відповідної Партнерської програми, яка завершилась угодою із завершеною оплатою чи без такої, на підставі яких Власник отримує свою винагороду від Рекламодавця в рамках Партнерської мережі. Предмет і вид такої угоди визначаються Рекламодавцем самостійно і можуть іноді змінюватися.

2. Умови участі в Партнерській мережі та використання Програмного продукту

2.1. Реєстрація. Щоб стати Партнером, необхідно пройти процес реєстрації на сторінці Партнерської мережі, надавши достовірні та повні відомості про себе. 2.2. Під час реєстрації в Партнерській Мережі Партнер самостійно встановлює ідентифікаційні дані Партнерського акаунта (логін, що збігається з електронною поштою, і пароль). 2.3. Для завершення процедури реєстрації потенційний Партнер зобов’язаний вчинити також наступні дії: - Підтвердити пошту - Зв’язатися з представником Партнерської програми, щоб отримати повний доступ до сайту. 2.4. Партнер самостійно забезпечує збереження свого логіна та пароля для авторизації в Партнерській мережі. Презюмується, що всі дії з моменту авторизації, що вчиняються прямо чи опосередковано з використанням функціональних можливостей Партнерського акаунта чи Інструментів просування, здійснюються безпосередньо Партнером або іншою особою, яка законно отримала повноваження від Партнера на здійснення таких дій. 2.5. Партнерський акаунт вважатиметься створеним після завершення Партнером усіх реєстраційних процедур, прийняття потенційним Партнером цих Правил, й отримання потенційним Партнером підтвердження від Компанії про створення Партнерського акаунта. 2.6. Компанія залишає за собою право відмовитися від співпраці з будь-яким Партнером і/або потенційним Партнером, зокрема, але не обмежуючись, через заборону на реєстрацію Партнерського акаунта та/чи відмови в реєстрації Партнерського акаунта, зокрема, без пояснення причин і мотивів Компанії. 2.7. Користуватися Партнерською Мережею можуть тільки Партнери з активним Партнерським акаунтом. 2.8. Партнери зобов’язуються підтримувати дані свого профілю в Партнерському акаунті в актуальному стані та своєчасно оновлювати дані про себе в разі їхньої зміни. 2.9. Партнер може змінити дані профілю в Партнерському акаунті, за винятком електронної пошти. Зміна електронної пошти доступна тільки через службу підтримки Партнерської Мережі. Компанія залишає за собою право в будь-який час проводити перевірки особистих даних потенційних Партнерів і Партнерів, наданих під час реєстрації/зміни Партнерських акаунтів, методами, які Компанія визнає необхідними і достатніми. 2.10. Партнер може зареєструватися в Партнерській Програмі тільки один раз, повторна реєстрація заборонена. 2.11. Партнер несе відповідальність за зберігання особистих ідентифікаційних даних щодо Партнерського акаунта (включно з логіном і паролем). Компанія не несе та не нестиме відповідальності за зберігання та безпеку особистих ідентифікаційних даних, а також передачу таких даних Партнером (як навмисне, так і через необережність) третім особам, а також за будь-яку шкоду Партнерам, що може виникнути внаслідок такої передачі ідентифікаційних даних третій особі. Якщо Партнер вважає, що треті особи отримали чи могли отримати доступ до його Партнерського акаунта, то Партнер зобов’язаний негайно повідомити про це Службу підтримки Партнерської Мережі.

3. Умови співпраці з Вебмайстрами

3.1. Вебмайстер, у рамках Партнерської Мережі, приймає від Рекламодавця офер поширити Рекламні матеріали в Інтернеті за винагороду. Партнерська програма виступає посередником між Рекламодавцем і Партнером та здійснює координацію, моніторинг й облік Послуг і діяльності Партнера. 3.2. Вебмайстер може за дорученням Рекламодавця чи за власною ініціативою виготовити Рекламні матеріали для виконання офера Рекламодавця. Такі Рекламні матеріали мають відповідати вимогам Рекламодавця. 3.3. Вебмайстер самостійно визначає сайти та майданчики для розміщення Рекламних матеріалів за офером Рекламодавця (якщо в офері не встановлено обмежень), а також може залучати третіх осіб для розміщення матеріалів Рекламодавців. Партнерська програма не проводить моніторинг і не зобов’язана проводити моніторинг сайтів і майданчиків, що використовуються Вебмайстрами для розміщення Рекламних матеріалів. 3.4. Рішення про розміщення Рекламних матеріалів на тому чи іншому сайті приймає Вебмайстер. 3.5. У рамках Партнерської Мережі Вебмайстри зобов’язуються не використовувати для розміщення Рекламних матеріалів сайти, що використовують методи примусу відвідувачів до вчинення правочинів, як-от примусовий клік, примус до відправлення платної SMS й інші подібні методи, зокрема, не допускаються рекламні майданчики, які перебувають на стадії розроблення. Вебмайстер несе повну відповідальність за будь-які порушення, штрафи, обмеження, збитки, претензії, вимоги, що можуть бути пред’явлені у зв’язку з розміщенням Рекламних матеріалів Вебмайстром, і зобов’язується звільнити Компанію, Партнерську Мережу та Рекламодавця від будь-якої відповідальності за дії/бездіяльність Вебмайстра. У разі якщо дії/бездіяльність Вебмайстра призвели до того, що будь-які вимоги пред’явлені до Партнерської Мережі, або Партнерську Мережу притягнуто до будь-якої відповідальності, то Партнерська Мережа може вимагати від Вебмайстра компенсації заподіяних їй збитків, зокрема й компенсації витрат на юридичних консультантів і представників. 3.6. Вебмайстер зобов’язується стежити за релевантністю й актуальністю Рекламних матеріалів, представлених на його ресурсі чи ресурсах третіх осіб, видаляти застарілі Рекламні матеріали.

4. Взаємодія в рамках Партнерської Мережі

4.1. Рекламодавець у рамках Партнерської мережі розміщує офер на розповсюдження Рекламних матеріалів. Офер містить умови поширення Рекламних матеріалів, тип і характер цільових дій користувачів, за які нараховуватиметься винагорода Вебмайстрам. 4.2. Розмір винагороди Вебмайстра визначається залежно від типу та характеру цільової дії та тарифу, встановленого в офері за цільову дію на момент вчинення цільової дії. 4.3. Тарифи за цільову дію публікуються в інтерфейсі Партнерської Мережі, яка на власний розсуд може змінювати тарифи через розміщення нових даних у Партнерській Мережі. Приймаючи ці Правила, Партнери погоджуються з тарифами Партнерської мережі. 4.4. Вебмайстер приймає офер і розміщує Рекламні матеріали на своєму сайті чи сайтах і/або на сайтах третіх осіб, залучених Вебмайстром. Коли користувач мережі Інтернет, який ознайомився з розміщеним Рекламним матеріалом, переходить за Реферальним посиланням, інтегрованим у Рекламний матеріал, на сайт Рекламодавця та здійснює обумовлену в замовленні цільову дію (Лід), вважається, що Вебмайстер надав послугу в рамках офера, і йому має бути нарахована винагорода. 4.5. Цільові дії (Ліди) визначаються Рекламодавцем. До цільових дій можуть, наприклад, належати купівля товару/послуг Рекламодавця, встановлення мобільних додатків Рекламодавця, підписка на розсилку тощо. 4.6. Партнерська Мережа генерує та видає Вебмайстру Реферальне посилання — посилання, що веде на сайт Рекламодавця, в якому міститься унікальний ідентифікатор Вебмайстра. Інтеграція Реферального посилання в Рекламний матеріал під час його розміщення є обов’язковою та необхідною умовою для врахування цільових дій. 4.7. У рамках Партнерської Мережі відстежуються всі Ліди, відомості про кількість яких надаються Партнерам. Партнерська мережа веде розрахунок винагороди за Ліди. У разі виникнення розбіжностей із Вебмайстром про цільові дії, Партнерська мережа на підставі наявних даних ухвалює рішення, чи була надана Вебмайстром послуга, чи ні (чи має бути виплачена винагорода). Партнери не можуть оскаржувати рішення Компанії. 4.8. Партнерська Мережа збирає статистичні дані щодо всіх дій у рамках Партнерської Мережі. У разі розбіжностей у статистичних даних Партнерської Мережі та/чи Вебмайстра, перевагу мають дані статистики Партнерської Мережі. 4.9. Рекламодавець виплачує винагороду за Ліди відповідно до умов офера та тарифів Партнерської Мережі. Розрахунок розміру винагороди здійснює Партнерська Мережа на підставі своїх статистичних даних. 4.10. До виплати винагороди, Партнерська Мережа може провести додаткову перевірку даних Партнерського акаунта та призупинити будь-які виплати на адресу Партнерського акаунта до завершення такої перевірки. 4.11. Партнерська Мережа не компенсує будь-яких витрат Вебмайстрів, пов’язаних із розміщенням Рекламних матеріалів, якщо інше не було погоджено між Партнерською Мережею та Вебмайстром до розміщення Рекламних матеріалів. 4.12. Виплата винагороди Вебмайстру здійснюється на особовий рахунок, сформований усередині Партнерської Мережі та прив’язаний до Партнерського акаунта. 4.13. Виведення коштів з особового рахунку Партнерського акаунта здійснюється тільки за заявкою Партнера. Сума виведення коштів визначається Партнером самостійно, але не більше залишку за особовим рахунком. Спосіб виведення визначається Партнером, з урахуванням платіжних рішень, пропонованих Партнерською Мережею. Термін виконання заявки Партнера на виведення коштів визначається Партнерською Мережею. Партнерська Мережа може встановити тимчасові ліміти на приймання заявок на виплати, а також мінімальні та максимальні ліміти на виведення грошових коштів. Особовий рахунок не може та не має використовуватись як спосіб зберігання та/чи розміщення грошових коштів. Грошові кошти на особовому рахунку можуть використовуватися тільки для оплати послуг всередині Партнерської Мережі. За розміщення коштів на особовому рахунку не нараховуються відсотки та/чи інша винагорода/заохочення. 4.14. При взаємодії в рамках Партнерської Мережі, Партнери мають надавати достовірну та повну інформацію.

5. Обмеження використання Партнерської Мережі

5.1. Партнери зобов’язуються не вживати жодних дій, які впливають або можуть вплинути на роботу Партнерської Мережі, включно , але не обмежуючись: спробами технічно впливати на працездатність серверів Партнерської Мережі, спробами зламати механізми захисту, використанням вірусів, троянів, інших шкідливих програм, використанням brut force атаки, DoS (DdoS) атаки, спамом, використанням посилань і будь-якими іншими процесами, що можуть зашкодити роботі Партнерської Мережі. 5.2. Партнери зобов’язуються не порушувати обмеження й умови, встановлені цими Правилами, законодавством території розповсюдження Рекламних Матеріалів, офера Рекламодавця. 5.3. Партнери зобов’язуються не застосовувати способи реклами, які забезпечують можливість реєстрацію Ліда, але примушують користувача до виконання цих цільових дій за допомогою обману, шантажу чи будь-яких інших хитрощів, що порушують свободу вибору користувача. 5.4. Партнери зобов’язуються не використовувати будь-які технології та види cookie stuffing (cookie dropping). Забороняється використовувати скрипти, які дають змогу проставляти cookies сайтів, які користувач не відвідував і не переглядав. Забороняється переставляти, підміняти, перетирати cookies користувача на інші, які не належать сайтам, що переглядав користувач, зокрема підміняти cookies за допомогою використання попапів, iframe, а також підміни під час вставки адреси сторонньої сторінки як картинки на наявному сайті. 5.5. Вебмайстер зобов’язується не реєструвати та не використовувати в частині адреси (домену) вебсайту, його внутрішніх сторінок і мобільних додатків будь-яку варіацію захищених засобів індивідуалізації Рекламодавця (включно зі схожими до ступеня змішування). Вебмайстер погоджується з правом Рекламодавця визначати рівень ступеня змішування.

6. Припинення співпраці

6.1. Партнерська мережа залишає за собою право в будь-який час призупинити та/чи припинити співпрацю з будь-яким Партнером і заблокувати чи видалити його Партнерський акаунт, зокрема, але не обмежуючись, (1) у разі виявлення недостовірної інформації в профілі Партнерського акаунта, (2) у разі порушення Партнером цих Правил і/або обмежень, установлених цими Правилами, (3) у разі недобросовісних і/або шахрайських дій Партнера. Партнерська мережа не буде та не зобов’язана виплачувати будь-які компенсації Партнерам у зв’язку з блокуванням/видаленням їхнього Партнерського акаунта. 6.2. Партнер може припинити співпрацю з Партнерською Мережею в будь-який момент через видалення свого Партнерського акаунта, але не раніше моменту, коли такий Партнер виконає всі фінансові зобов’язання перед Партнерською мережею, що виникли в період співпраці з таким Партнером.

7. Політика конфіденційності

7.1. Партнерська мережа збиратиме, зберігатиме й оброблятиме особисту інформацію Партнерів, отриману в процесі взаємодії з Партнерською мережею. 7.2. Відправляючи інформацію Партнерській Мережі, Партнер підтверджує свою згоду на використання персональних даних Партнера Партнерською мережею. 7.3. З метою розслідування випадків шахрайства та відмивання грошей, Партнерська мережа має право надавати інформацію, яку Компанія зберігає про Партнера, включно з особистими даними й історією дій, державним органам, зокрема поліції та спеціалізованим службам із боротьби з відмиванням доходів. 7.4. Партнерська мережа вживає розумно необхідних заходів, для забезпечення точної реєстрації та надійного збереження даних про Партнерів. 7.5. Використовуючи Партнерську Мережу, Партнер розуміє та погоджується з тим, що відомості, які Партнер надав про себе, а також дії Партнера всередині Партнерської Мережі, можуть стати об’єктом перевірки з боку третіх осіб (незалежних організацій), що забезпечують безпечне та правильне функціонування системи, зберігання та захист даних, дотримання вимог закону.

8. Інтелектуальна власність

8.1. Увесь дизайн, текст, графіка, музика, звук, фотографії, відео, їхній вибір і розташування, компіляції програмного забезпечення, базовий вихідний код, програмне забезпечення та всі інші матеріали, що становлять частину Партнерської мережі, є об’єктами авторських прав й інших прав власності, які або належать власникам Партнерської мережі, або використовуються за ліцензією сторонніх правовласників. 8.2. За жодних обставин використання Партнерської Мережі не дає Партнеру будь-яких прав на інтелектуальну власність (наприклад, авторські права, ноу-хау чи товарні знаки), що належить власникам Партнерської мережі чи будь-якій третій стороні (за винятком неексклюзивної ліцензії в разі розміщення Рекламних матеріалів).

9. Технічні обмеження

9.1. Партнерська Мережа не несе відповідальності за шкоду чи перешкоди, спричинені вмістом Партнерської Мережі, помилками в програмному забезпеченні чи технічних засобах Партнерської Мережі, а також за шкоду, спричинену недостатньою доступністю чи обмеженою функціональністю мережі Інтернет. 9.2. Для користування Партнерською Мережею потрібне використання певних технічних засобів і програмних комплексів, мереж телекомунікації та послуг сторонніх організацій. Партнерська Мережа не несе відповідальності за функціонування таких мереж і за збитки, спричинені збоями в таких мережах. 9.3. Програмне забезпечення Партнерської Мережі надається Партнерам за принципом «як є», що означає, що програмне забезпечення реалізується з тими функціональними властивостями й у тому стані, в якому існує до моменту надання.